Matura w nowej formule z fizyki. Zbiór zadań z zakresu kształcenia podstawowego i rozszerzonego.Rok wydania 2006

Matura w nowej formule z fizyki. Zbiór zadań z zakresu kształcenia podstawowego i rozszerzonego.Rok wydania 2006fff Powiększ

Format B5. Liczba stron 224

Więcej szczegółów

FN ISBN: 8388299182

Autorzy: Teresa i Krzysztof Kutajczyk, Barbara i Zbigniew Szudrowicz


72 dostępnych

Obniżka!

9,00 zł

-9,00 zł

18,00 zł

Poleć znajomym tę pozycję »
[Zamknij]

 
Email
PodpisKsiążka "Matura w nowej formule z fizyki" adresowana jest do uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z fizyki i astronomii.

W książce zebrano zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności określone w Standartach wymagań egzaminacyjnych.

Ksiązka składa się z trzech rozdziałów.

<b>Cena promocyjna wyłącznie dla szkół i klientów indywidualnych</b>

W rozdziale pierwszym ujęto zadania o prostej strukturze, które pogrupowano według działów fizyki i astronomii. W rozdziale drugim zamieszczono zadania o złożonej strukturze. Każde z nich składa się z kilku zadań, które zostały skupione wokół wspólnego zagadnienia, określonego w tytule zadania. Niektóre zadania dotyczą planowania doświadczeń, analizowania wyników pomiarów oraz sporządzania i interpretacji wykresów. Trzeci rozdział zawiera test sumujący treści fizyki i astronomii.
Przy numerach zadań wymagających napisania odpowiedzi lub rozwiązania podano maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania. Do tych zadań dołączono model odpowiedzi i schemat oceniania, czyli punktację za poszczególne etapy rozwiązania. Niekiedy napisano dodatkowe uwagi. Komentarze i odpowiedzi do zadań testowych przedstawiono w tabelach.
Na końcu książki zamieszczono tabelę wybranych stałych fizycznych i danych astronomicznych oraz wzory, zależności i symbole potrzebne do rozwiązania zadań.Rozdział 1. Zadania o prostej strukturze. Ruch i siły Test A Właściwości materii i termodynamika Test B Grawitacja i astronomia Test C Elektryczność i magnetyzm Test D Drgania i fale Test E Światło i promieniowanie Test F Atom i jądro atomowe Test G Rozdział 2. Zadania o złożonej strukturze. Badanie ruchu Zderzenia Ruch w górę i dół Doświadczenia z wahadłem Oberbecka Pole grawitacyjne między Ziemią a Księżycem Loty kosmiczne Ruch w kosmosie Układy ładunków Doświadczenia z kondensatorem Jony w polu magnetycznym i polu elektrycznym Spektrometry masowe Widma masowe Doświadczenia z ogniwami Doświadczenia z grzałką Sprawność windy\ Przewodnik z prądem w polu magnetycznym Obciążnik na sprężynie Drgania i człowiek Doświadczenia z cewkami indukcyjnymi Dźwięki Rozciąganie liny stalowej Przemiany gazowe Silniki cieplne Fale świetlne Doświadczenia z siatką dyfrakcyjną Przyrządy spektralne Doświadczenia z pryzmatami Światłowody Promieniotwórczość Energia jądrowa Gwiazdy we wrzechświecie Rozdział 3. Test sumujący Model odpowiedzi i schemat oceniania Tablice Wielokrotność i podwielokrotność jednostek podstawowych Podstawowe symbole elektryczne Umowne oznaczenia zwrotu wektora Wybrane stałe fizyczne i dane astronomiczne Wzory i zależności Układ okresowy pierwiastków